Un pot de la culture Hassuna

Un pot de la culture Hassuna